[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

Abinsium abinsium at gmail.com
Tis May 23 01:38:28 PDT 2017


Den 2017-05-23 kl. 07:24, skrev H. Peter Anvin:
> On 05/22/17 11:27, Abinsium wrote:
>> Jag har kört abc80sim-2.1 i BashOnWindows (ä.k. WSL) i Windows10CU. Jag
>> körde abc80cv.
>>
>> Jag använder Xming som X-server i Windows 10.
>
> Det ska inte behövas en X-server för att köra SDL...

Kanske i allmänhet, men detta är ju WSL. Man måste ju ha något som visar 
ABC 80-fönstret i Windows.

Här är en video som visar hur långsamt det är i WSL med Xming:
https://youtu.be/xcq3M-Amt6c


More information about the ABC80 mailing list