[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon May 22 22:24:04 PDT 2017


On 05/22/17 11:27, Abinsium wrote:
> Jag har kört abc80sim-2.1 i BashOnWindows (ä.k. WSL) i Windows10CU. Jag
> körde abc80cv.
> 
> Jag använder Xming som X-server i Windows 10.

Det ska inte behövas en X-server för att köra SDL...

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list