[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons May 24 10:23:16 PDT 2017


On 05/23/17 01:38, Abinsium wrote:
> Den 2017-05-23 kl. 07:24, skrev H. Peter Anvin:
>> On 05/22/17 11:27, Abinsium wrote:
>>> Jag har kört abc80sim-2.1 i BashOnWindows (ä.k. WSL) i Windows10CU. Jag
>>> körde abc80cv.
>>>
>>> Jag använder Xming som X-server i Windows 10.
>>
>> Det ska inte behövas en X-server för att köra SDL...
> 
> Kanske i allmänhet, men detta är ju WSL. Man måste ju ha något som visar
> ABC 80-fönstret i Windows.
> 
> Här är en video som visar hur långsamt det är i WSL med Xming:
> https://youtu.be/xcq3M-Amt6c

Det finns native SDL för Windows... torde funka betydligt bättre.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list