[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

Abinsium abinsium at gmail.com
Mon May 22 11:27:21 PDT 2017


Jag har kört abc80sim-2.1 i BashOnWindows (ä.k. WSL) i Windows10CU. Jag 
körde abc80cv.

Jag använder Xming som X-server i Windows 10.

Det fungerar, men är extremt långsamt. Jag körde t.ex. masken.bas från 
http://df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/abc/80/masken.bas .
LOAD PRA:MASKEN.BAS
tar extremt lång tid, men fungerar till slut.

Jag kompilerade http://www.abc80.org/pub/abc80sim/abc80sim-2.1.tar.gz 
och använde cv.sh efter ./configure och innan make från 
http://df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/abc/80/abc80sim-2.1-raspi.tar.gz för 
att skapa 40-teckens versionen abc80cv. Man måste installera SDL:
$ sudo apt-get install libsdl1.2-dev
Man måste ställa in en variabel innan man kan köra X-program:
$ export DISPLAY=:0
Prova först med Calculator för att testa att X fungerar:
$ xcalc

Mvh,
// M.O.B.

Den 2014-04-26 kl. 22:16, skrev Anders Jansson:
> Tack för binärversionen av abc80sim!
> Jag kan köra den i ett terminalfönster på RPi (version A). Det känns
> dock lite segt?!
> Om jag loggar ut från xwin och gör ctrl-alt-F1 för att komma till
> login-prompten och startar abc80 eller abc80cv därifrån blir allt svart.
> Bara en muspekare syns.
>
> Hälsn.
> Anders.J


More information about the ABC80 mailing list