[abc80] Joystick

Göran Åhling goran at eadc.se
Tis Dec 19 14:54:38 PST 2017


CMOS-en kan fungera mellan jord och +12V. Med skyddsdiod menar jag att 
-12V skall synas för kretsen som -0,6V...

Sedan behöver man i alla fall ordna utgångarna för att få till den 
negativa spänningen där, men det kan göras passivt eller med en transistor.

Om man vill jobba så går det också att ordna en virtuell jord på -6V och 
en lika virtuell plus på + 6 V (dvs 12V mellan, att köra CMOS direkt 
på). Jag skulle använda en LM-324 för det, men så är jag också lika 
analog som digital... En 78(L)05 och en 79(L)05 ger 10 V att köra 
kretsar mellan, även det med ok sving för utgångarna!

(Fast 324:an kan agera drivkrets också, som ett alternativ...)

Man får göra trade-off mellan två stabbar eller drivkretsar för 
in/utgångar. 1488 och 1489 är ju väldigt standard för den tiden! (och 
+/-12V finns framme).

Och alla sätt är bra utom - de som ryker...

Glada kopplingar alla

Göran

PS: Att jag inte triggar på Atari-joysticks är nog en generationsfråga - 
jag började med hålremsa i 110 baud, före ABC-80... Mäta/styra med 
"serie"-porten var dock kul!


Den 2017-12-19 kl. 18:26, skrev H. Peter Anvin:
> On 12/19/17 04:24, Göran Åhling wrote:
>> Hmmm
>>
>> Här är det väl 5 ingångar, inte 9 som det tidigare skrevs om, som är
>> aktiva?
>>
>> Men hur är det med ingången i ABC:n.
>>
>> Lite "forskning" på nätet leder till:
>>
>> http://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/Styr-och-m%C3%A4t-med-ABC80.pdf
>>
>> Sid 11 visar kopplingen.
>>
>> V-24-kontakten har 2 utgångar och 3 ingångar. Med "scanner-teknik" kan
>> man hämta in 6 värden rakt av (med ena eller andra utgången som strobe
>> och 6 dioder)
>>
>> Om man använder C-mos med lagom matningsspänning och skyddsdiod kan man
>> givetvis mata in 2 utgångar i en avkodare 2 => 4, och får då 4 strobar x
>> 3 värden = 12 alternativ.
>>
>> Vill man ha mer blir det att använda en räknare i stället för avkodaren
>> (fortfarande bara en IC...) Ena utgången reset, andra ger pulser. Då
>> blir de väl bara tålamodet som sätter gränsen för hur många gånger som
>> man orkar testa de 3 ingångarna...
>>
>> Jag kan inte kolla ditt schema - jag har ingen aning om hur
>> joy-stick-kontaken (9 pol) är funtad!
>>
>> Men helt klart är att ingångarna i ABC bara kan ha ett värde - de skall
>> vara mellan 3 och 15V, + eller -. Däremellan ett odefinierat,
>> "förbjudet" intervall, som inte avkodas på nåogt definierat sätt, det
>> kan bli vad som helst. Varje mottagarkretn går i vilket fall till en
>> PIO-pinne, som endera nolla eller etta.
>>
> Du kan googla "Atari joystick connector".
>
> Även 4000-serie CMOS är begränsad till 15 V, och ±12 V är 24 V så det är
> ingen större idé att använda högspänd CMOS.  Den enda anledningen att
> göra något aktivt är att vara kompatibla med aktiva joysticks ändå, och
> de kräver 5 V.
>
> 	-hpa
>


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirusMore information about the ABC80 mailing list