[abc80] Joystick

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Dec 19 16:15:47 PST 2017


On 12/19/17 14:54, Göran Åhling wrote:
> CMOS-en kan fungera mellan jord och +12V. Med skyddsdiod menar jag att
> -12V skall synas för kretsen som -0,6V...
> 
> Sedan behöver man i alla fall ordna utgångarna för att få till den
> negativa spänningen där, men det kan göras passivt eller med en transistor.
> 
> Om man vill jobba så går det också att ordna en virtuell jord på -6V och
> en lika virtuell plus på + 6 V (dvs 12V mellan, att köra CMOS direkt
> på). Jag skulle använda en LM-324 för det, men så är jag också lika
> analog som digital... En 78(L)05 och en 79(L)05 ger 10 V att köra
> kretsar mellan, även det med ok sving för utgångarna!
> 
> (Fast 324:an kan agera drivkrets också, som ett alternativ...)
> 
> Man får göra trade-off mellan två stabbar eller drivkretsar för
> in/utgångar. 1488 och 1489 är ju väldigt standard för den tiden! (och
> +/-12V finns framme).
> 
> Och alla sätt är bra utom - de som ryker...
> 
> Glada kopplingar alla
> 
> Göran
> 
> PS: Att jag inte triggar på Atari-joysticks är nog en generationsfråga -
> jag började med hålremsa i 110 baud, före ABC-80... Mäta/styra med
> "serie"-porten var dock kul!
> 

Här är en "ordentlig" variant som konverterar till/från 5 V som
följaktligen går att använda med ungefär vilken logik som man nu vill...

http://www.zytor.com/~hpa/abc80/abcjoyact.pdf

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list