[abc80] Joystick

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Dec 19 09:26:42 PST 2017


On 12/19/17 04:24, Göran Åhling wrote:
> Hmmm
> 
> Här är det väl 5 ingångar, inte 9 som det tidigare skrevs om, som är
> aktiva?
> 
> Men hur är det med ingången i ABC:n.
> 
> Lite "forskning" på nätet leder till:
> 
> http://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/Styr-och-m%C3%A4t-med-ABC80.pdf
> 
> Sid 11 visar kopplingen.
> 
> V-24-kontakten har 2 utgångar och 3 ingångar. Med "scanner-teknik" kan
> man hämta in 6 värden rakt av (med ena eller andra utgången som strobe
> och 6 dioder)
> 
> Om man använder C-mos med lagom matningsspänning och skyddsdiod kan man
> givetvis mata in 2 utgångar i en avkodare 2 => 4, och får då 4 strobar x
> 3 värden = 12 alternativ.
> 
> Vill man ha mer blir det att använda en räknare i stället för avkodaren
> (fortfarande bara en IC...) Ena utgången reset, andra ger pulser. Då
> blir de väl bara tålamodet som sätter gränsen för hur många gånger som
> man orkar testa de 3 ingångarna...
> 
> Jag kan inte kolla ditt schema - jag har ingen aning om hur
> joy-stick-kontaken (9 pol) är funtad!
> 
> Men helt klart är att ingångarna i ABC bara kan ha ett värde - de skall
> vara mellan 3 och 15V, + eller -. Däremellan ett odefinierat,
> "förbjudet" intervall, som inte avkodas på nåogt definierat sätt, det
> kan bli vad som helst. Varje mottagarkretn går i vilket fall till en
> PIO-pinne, som endera nolla eller etta.
> 

Du kan googla "Atari joystick connector".

Även 4000-serie CMOS är begränsad till 15 V, och ±12 V är 24 V så det är
ingen större idé att använda högspänd CMOS.  Den enda anledningen att
göra något aktivt är att vara kompatibla med aktiva joysticks ändå, och
de kräver 5 V.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list