[abc80] Program för att omvandla ABC80-kassetter till filer

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Juli 19 14:29:51 PDT 2012


On 07/19/2012 02:15 PM, H. Peter Anvin wrote:
> 
> Principen för MFM är alltså att det finns en flank per baud för både 0
> or 1; för 1 finns det ytterligare en flank i mitten.  ABC80 använde 700
> baud; ABC800 2400 baud men headerblocket var i 700 baud (med en flagga
> som var 0 för ABC80 och 1 för ABC800) för att vara kompatibelt.
> 

Jag tog en snabbtitt på dina ljudfiler; ser ut som en volymdetektor (för
att hitta tystnad) plus att känna av nollgenomgångar borde vara allt som
egentligen behövs.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list