[abc80] Program för att omvandla ABC80-kassetter till filer

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre Juli 20 20:19:18 PDT 2012


On 07/19/2012 02:29 PM, H. Peter Anvin wrote:
> On 07/19/2012 02:15 PM, H. Peter Anvin wrote:
>>
>> Principen för MFM är alltså att det finns en flank per baud för både 0
>> or 1; för 1 finns det ytterligare en flank i mitten.  ABC80 använde 700
>> baud; ABC800 2400 baud men headerblocket var i 700 baud (med en flagga
>> som var 0 för ABC80 och 1 för ABC800) för att vara kompatibelt.
>>
>
> Jag tog en snabbtitt på dina ljudfiler; ser ut som en volymdetektor (för
> att hitta tystnad) plus att känna av nollgenomgångar borde vara allt som
> egentligen behövs.
>

Jag skrev ett litet program som kan avkoda en del filer från din 
kassett, men inte alla... skulle tro att demodulatorn skulle gå att 
förbättra väsentligt.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list