[abc80] abc80sim-2.0

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Aug 11 16:05:30 PDT 2012


On 08/11/2012 03:59 PM, H. Peter Anvin wrote:
> Jag har också släppt en uppdaterad version av en simulator som jag har
> använt för att prova grejer innan jag implementerat dem i FPGA.  Det är
> en hårt modifierad version av en simulator ursprungligen skriven av
> Jonas Yngvesson för runt 16 år sedan.
> 
> Jag har portar den från ren X11 till SDL, så den borde gå att kompilera
> till Unix, Windows, eller Mac, och lagt till disksimulering.
> 
> Jag har tänkt jag ska byta ut Jonas' UNX: enhet mot PR/PRA/PRB: som jag
> har i FPGA-versionen (och därmed kunna testa samma kod) och integrera en
> version av abcprintd i simulatorn men har inte hunnit göra det än.
> 

Glömde länkarna:


http://www.zytor.com/pub/abc80/abc80sim/abc80sim-2.0.tar.xz
http://www.zytor.com/pub/abc80/abc80sim/abc80sim-2.0.zip
git://git.zytor.com/abc80/abc80sim.git


More information about the ABC80 mailing list