[abc80] abc80sim-2.0

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Aug 11 15:59:41 PDT 2012


Jag har också släppt en uppdaterad version av en simulator som jag har
använt för att prova grejer innan jag implementerat dem i FPGA.  Det är
en hårt modifierad version av en simulator ursprungligen skriven av
Jonas Yngvesson för runt 16 år sedan.

Jag har portar den från ren X11 till SDL, så den borde gå att kompilera
till Unix, Windows, eller Mac, och lagt till disksimulering.

Jag har tänkt jag ska byta ut Jonas' UNX: enhet mot PR/PRA/PRB: som jag
har i FPGA-versionen (och därmed kunna testa samma kod) och integrera en
version av abcprintd i simulatorn men har inte hunnit göra det än.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list