[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Aug 12 07:35:30 PDT 2009


On 08/12/2009 07:23 AM, Torfinn Ingolfsen wrote:
> Oppdatering:
> etter at jeg byttet til et ordentlig ps2-tastatur så virker faktisk ab80'en.
> Tastaturet repeterer litt raskt på 25 MHz (det blir 'liiisst' istedet for
> 'list') men funker ganske ok på 12 Mhz.
> 
> Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg får SD-kortet til å virke.
> Når jeg resetter abc80'en så kan jeg se at den leser på kortet (to grønne
> LED helt til høyre blinker), men de kommer bare opp med "ABC80" prompten
> igjen.
> 
> Det samme skjer når je skriver 'bye" (er dette samme sak som å trykke på
> reset-knappen?)
> SD-kortet har jeg "laget" ved at jeg brukte dd til å overføre filen i
> arkivet abcdisk.200812b.bz2 (jeg pakket den ut først) til sd-kortet.
> 
> Hva må jeg gjøre for å teste om kortet er ok?

Pröva add dd-a tillbaka data från kortet (dd if=/dev/... of=outfile
bs=65536 count=952) och se om det stämmer överens.

SD-kontrollern är programmerat att visa en felkod på displayen (t.ex.
E6) om det blir något fel under initialiseringen.

En sak som kanske vore vettigt... ändra
"altpll_component.gate_lock_counter" i mega/pll1.v och mega/pll2.v till
ett mycket större värde (t.ex. 10000).  Du kan göra det manuellt eller
via Quartus "Megafunction Wizard".

Vad det betyder är att RESET hålls aktiv internt under en längre tid
efter att PLL:erna stabiliserat sig.

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list