[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

Torfinn Ingolfsen tingox at gmail.com
Ons Aug 12 11:36:46 PDT 2009


2009/8/12 H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>

>
> Pröva add dd-a tillbaka data från kortet (dd if=/dev/... of=outfile
> bs=65536 count=952) och se om det stämmer överens.
>

Det ser bra ut:
tingo at kg-home:~/dl/fpga/abc80$ dd if=/dev/mmcblk0p1 of=abcdisk.dsk bs=65536
count=952
952+0 records in
952+0 records out
62390272 bytes (62 MB) copied, 9.07961 s, 6.9 MB/s

tingo at kg-home:~/dl/fpga/abc80$ cmp -l abcdisk.dsk abcdisk.200812b
cmp: EOF on abcdisk.dsk
tingo at kg-home:~/dl/fpga/abc80$

Selv om det bare er de første 60 MB av imaget som sjekkes (abcdisk.200812b
er 119MB totalt).
Kortet jeg har brukt er et TwinMOS Ultra-X SD 128MB.


>
> SD-kontrollern är programmerat att visa en felkod på displayen (t.ex.
> E6) om det blir något fel under initialiseringen.
>

Ved siden av hastigheten? eller "overskrevet"? Uansett, det skjer ingenting
annet enn at hastigheten (nå 3 MHz) står der.
ok, jeg skjønner - uten kort (men med SW0 opp) så står det "E1" på
displayet.


> En sak som kanske vore vettigt... ändra
> "altpll_component.gate_lock_counter" i mega/pll1.v och mega/pll2.v till
> ett mycket större värde (t.ex. 10000).  Du kan göra det manuellt eller
> via Quartus "Megafunction Wizard".
>


Endret til 10000 i begge filene. Skal teste så snart (ha!) den er ferdig
kompilert...
Nei - det gjorde ingen forskjell. Abc80'en leser på sdkortet ved reset, og
så kommer "ABC80" prompten tilbake igjen.
-- 
mvh
Torfinn


More information about the ABC80 mailing list