[abc80] ABC firmware & disk images

exon at lysator.liu.se exon at lysator.liu.se
Mon Mars 20 12:04:39 PST 2006


Tack för ett uttömmande svar!

H. Peter Anvin wrote:
>> Det visade sig efter lite experimenterande, att det är samma firmware för
>> 800M och C. Bildminnet i 800C saknar dock udda adresser, vilket används
>> för att avgöra om skärmbredden blir 40 eller 80 tecken. Listigt!
>>
>
> Eh?  Såvitt jag vet hade ABC800C samma bildminnesstruktur som ABC80.
800C hade ingen 6845 utan använde ett par chips from Philips som normalt
användes till Text-TV.  Däremot 802:an och 806:an betedde sig som du
beskriver.
>
> ABC800C hade ingen (officiell) 80-teckensoption.
>

Är du säker på detta? 800M hanterar ju uppenbarligen färgvalskommandon o
dyl, även om videokontrollern blankt struntar i koderna.
Jag menar alltså inte att det skulle finnas en 800C med 80 tecken, men att
800M och 800C har samma firmware och att avsaknaden av udda adresser
väljer 40-teckenmod istället för 80, enligt: mem[0x7801] = 0x55, width =
(mem[0x7801] == 0x55) ? 80 : 40;

> 2. Efter DBLE tog ett tecken dubbelt så stor plats; i 800C visades
*alltid* den övre raden oavsett vad som fanns i bildminnet för den undre
raden.  Om alla rader hade DBLE text visades följaktligen varannan rad!

Menar du alltså att en endaste DBLE på en rad, oavsett var på raden, gör
att nästa rad ersätts med föregående? Stämmer det då att
;cur(0,0)"ETT"DBLE"TVÅ"NRML"TRE"cur(1,0)"AAA BBB CCC" skulle ge utskriften

ETT TVÅ TRE
    TVÅ

Önskar jag hade en 800C att experimentera med... :-)

> Vad gäller högupplösningsgrafik (återigen, vad gäller 800C):
>
> Det fanns 128 paletter för som man kan välja mellan (4 av 8 färger);
normalt ansågs höggrafiken som "bakom" texten, men om man satte bit 7 i
palettkommandot var höggrafiken "framför" texten.
>
> Jag är lite osäker på precis hur blandingen fungerade; jag är rätt säker
att var gäller textskärmen ansågs svart vara "genomskinlig"; det är
troligt det gällde grafiken med.
>

I "bit för bit med ABC800" står det att paletter >= 128 ger enbart
grafik... kan det stämma? Grafik över text alltså, fast ingen transparens?


/ E
More information about the ABC80 mailing list