[abc80] ABC firmware & disk images

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Mars 20 12:16:08 PST 2006


exon at lysator.liu.se wrote:
> Tack för ett uttömmande svar!
> 
> H. Peter Anvin wrote:
> 
>>>Det visade sig efter lite experimenterande, att det är samma firmware för
>>>800M och C. Bildminnet i 800C saknar dock udda adresser, vilket används
>>>för att avgöra om skärmbredden blir 40 eller 80 tecken. Listigt!
>>>
>>
>>Eh?  Såvitt jag vet hade ABC800C samma bildminnesstruktur som ABC80.
> 
> 800C hade ingen 6845 utan använde ett par chips from Philips som normalt
> användes till Text-TV.  Däremot 802:an och 806:an betedde sig som du
> beskriver.
> 
>>ABC800C hade ingen (officiell) 80-teckensoption.
> 
> Är du säker på detta? 800M hanterar ju uppenbarligen färgvalskommandon o
> dyl, även om videokontrollern blankt struntar i koderna.
> Jag menar alltså inte att det skulle finnas en 800C med 80 tecken, men att
> 800M och 800C har samma firmware och att avsaknaden av udda adresser
> väljer 40-teckenmod istället för 80, enligt: mem[0x7801] = 0x55, width =
> (mem[0x7801] == 0x55) ? 80 : 40;

Addressen 0x7801 lär inte ha funnits i ABC800C, helt enkelt för att den 
bara (likt ABC80) hade 1K bildminne, som började på 0x7C00.

> 
>>2. Efter DBLE tog ett tecken dubbelt så stor plats; i 800C visades
> 
> *alltid* den övre raden oavsett vad som fanns i bildminnet för den undre
> raden.  Om alla rader hade DBLE text visades följaktligen varannan rad!
> 
> Menar du alltså att en endaste DBLE på en rad, oavsett var på raden, gör
> att nästa rad ersätts med föregående? Stämmer det då att
> ;cur(0,0)"ETT"DBLE"TVÅ"NRML"TRE"cur(1,0)"AAA BBB CCC" skulle ge utskriften
> 
> ETT TVÅ TRE
>     TVÅ
> 
> Önskar jag hade en 800C att experimentera med... :-)
> 

Precis.

> 
>>Vad gäller högupplösningsgrafik (återigen, vad gäller 800C):
>>
>>Det fanns 128 paletter för som man kan välja mellan (4 av 8 färger);
> 
> normalt ansågs höggrafiken som "bakom" texten, men om man satte bit 7 i
> palettkommandot var höggrafiken "framför" texten.
> 
>>Jag är lite osäker på precis hur blandingen fungerade; jag är rätt säker
> 
> att var gäller textskärmen ansågs svart vara "genomskinlig"; det är
> troligt det gällde grafiken med.
> 
> I "bit för bit med ABC800" står det att paletter >= 128 ger enbart
> grafik... kan det stämma? Grafik över text alltså, fast ingen transparens?
> 

Det kan nog stämma; jag tror aldrig jag hade tillgång till en 800C med 
höggrafik.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list