[abc80] ABC firmware & disk images

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sön Mars 19 10:22:06 PST 2006


H. Peter Anvin wrote:

>                 5'b11000:
>                  ishide <= 1'b1;
>                 5'b1111x:
>                  isgrel <= thischar[0];

Kommentarer: HIDE gör alla tecken till blanka (i Text-TV är det "dold 
text", men såvitt jag vet fanns det inget stöd i 800C för att få fram 
texten, utom att ta bort koderna.)

GHOL (motsatsen till GREL) betyder att i stället för att visa en blank 
ruta för kontrolltecken visas föregående tecken.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list