[abc80] Ström/video-del ABC80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Mars 5 17:38:51 PST 2019


On 3/5/19 5:25 PM, H. Peter Anvin wrote:
> On 2/26/19 4:53 AM, juhasz wrote:
>> I see. Glöm allt jag sa om -17 V... ;)
>>
>> Om jag skulle göra det skulle jag nog använda en inverterkrets, t ex
>> 74HCT14 (HCT för att få 5V-nivåer ut men TTL-nivåer in). Då skulle man
>> nog kunna koppla såhär
>>
>> SYNC--->*---R1----\________Composite In
>> VIDEO-->*-->*--R2-/
>>
>> Där >* är ett invertersteg och R1=1000 ohm, R2=470 ohm, enligt
>> https://playground.arduino.cc/Main/TVout
>>
>> Videon inverteras inte, bara buffras, medan synken inverteras. Kanske
>> kan funka?
>>
> 
> Jo. Torde *möjligen* få bättre bild om det impedansanpassas och ges rätt
> signalnivå:
> 
> sync ---->*------ 625 ohm ----\
> video---->*->*--- 268 ohm ----+--------- composite center
> GND  ------------ 125 ohm ----/
> 
> Det kräver dock för mycket ström för en 74HCT-krets att mata ut, så
> använd i stället en 74ACT14. En 74ACT-krets torde dock också kunna göra
> skarpare bild (högre kapacitet för transienter.)
> 
> Närmaste E24-värden är 620, 270 och 120 ohm; E96 är 619, 267 och 124
> ohm, respektive.
> 

Ett litet misstag: glömde kompensera för utgångsimpedansen på en
74ACT-krets; specificerad som max 30 ohm; har inte hittat något
"typiskt" värde men skulle tro att det är nog 10-20. Så kanske dra av 20
ohm eller så från de första två resistorerna.

	-hpa

More information about the ABC80 mailing list