[abc80] Ström/video-del ABC80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Mars 5 17:25:50 PST 2019


On 2/26/19 4:53 AM, juhasz wrote:
> I see. Glöm allt jag sa om -17 V... ;)
> 
> Om jag skulle göra det skulle jag nog använda en inverterkrets, t ex
> 74HCT14 (HCT för att få 5V-nivåer ut men TTL-nivåer in). Då skulle man
> nog kunna koppla såhär
> 
> SYNC--->*---R1----\________Composite In
> VIDEO-->*-->*--R2-/
> 
> Där >* är ett invertersteg och R1=1000 ohm, R2=470 ohm, enligt
> https://playground.arduino.cc/Main/TVout
> 
> Videon inverteras inte, bara buffras, medan synken inverteras. Kanske
> kan funka?
> 

Jo. Torde *möjligen* få bättre bild om det impedansanpassas och ges rätt
signalnivå:

sync ---->*------ 625 ohm ----\
video---->*->*--- 268 ohm ----+--------- composite center
GND  ------------ 125 ohm ----/

Det kräver dock för mycket ström för en 74HCT-krets att mata ut, så
använd i stället en 74ACT14. En 74ACT-krets torde dock också kunna göra
skarpare bild (högre kapacitet för transienter.)

Närmaste E24-värden är 620, 270 och 120 ohm; E96 är 619, 267 och 124
ohm, respektive.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list