[abc80] CP/M och ABCBus ABC80

Anders Jansson m8894 at abc.se
Tis Mars 5 13:33:30 PST 2019


Jag tror ABCbus V09 är bäst att utgå ifrån. Den funkar med ABCDOS och jag 
tror den funkar med UFDDOs också. Det var några detaljer som ändrades. Jag 
började på V10 också med HD+diskett.


Den 2019-03- 21:50:57 skrev Jörgen Westman <joergen.westman at telia.com>:

> Hej,
>
>
> Jag försöker fortfarande få CP/M 3+ att kunna starta från en 832 disk 
> image
> på SD kort.
>
> Har fått UFDDOS att fungera genom att göra en disk44 baserad på disk36.
>
>
> Men CP/M+ vill inte fungera.
>
>
> Plockade ut CP/M boot prom och har disassemblerat det.
>
>
> Det görs flera anrop till CS, först för att se om kortet finns, blir inp 
> 1
> 255 så testar man nästa.
>
>
> Om det inte blir 255 så väljer man det kortet.
>
>
> Men sedan görs ett CS till innan kommando till kort, där förväntar man 
> sig
> bit 7 vara satt (negativt tal), om inte så fastnar man.
>
>
> Koden ser ut på detta sätt:
>
>
> M090B  CALL M0958                      ;Card 
> select
>
>     JP         P,M090B
>
>     OUT      02H,A
> ;Command C1
>
>
> M0958  LD    B,0FFH
>
>     LD        A,(M0973)
> ;Card to A
>
>     OUT      01H,A
> ;Select card
>
>     LD        A,0AH
>
>
> M0961  DEC  A
>
>     JR         NZ,M0961
> ;Wait
>
>     IN        A,01H
> ;Check
>
>     AND      A
>
>     RET
>
>
> Om jag testar att göra CS alltså out 1,36 och sedan inp(1) i basic så får
> jag för det mesta 0 tillbaks och inte 129.
>
>
> Jag provar detta på ABCBus 06, la till ett inp1reg = 0x81; i Strobe_CS 
> men
> det gjorde ingen skillnad, ska det läggas till någon annan stans?
>
>
> Då koden i boot prom startar från reset så görs ingen inp(7) heller.
>
>
> Hälsningar
>
>
> Jörgen Westman
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> https://lists.abc80.org/abc80More information about the ABC80 mailing list