[abc80] CP/M och ABCBus ABC80

Jörgen Westman joergen.westman at telia.com
Tis Mars 5 12:50:57 PST 2019


Hej,

 

Jag försöker fortfarande få CP/M 3+ att kunna starta från en 832 disk image
på SD kort.

Har fått UFDDOS att fungera genom att göra en disk44 baserad på disk36.

 

Men CP/M+ vill inte fungera.

 

Plockade ut CP/M boot prom och har disassemblerat det.

 

Det görs flera anrop till CS, först för att se om kortet finns, blir inp 1
255 så testar man nästa.

 

Om det inte blir 255 så väljer man det kortet.

 

Men sedan görs ett CS till innan kommando till kort, där förväntar man sig
bit 7 vara satt (negativt tal), om inte så fastnar man.

 

Koden ser ut på detta sätt:

 

M090B  CALL M0958                      ;Card select

    JP         P,M090B

    OUT      02H,A
;Command C1

 

M0958  LD    B,0FFH

    LD        A,(M0973)
;Card to A

    OUT      01H,A
;Select card

    LD        A,0AH


M0961  DEC  A

    JR         NZ,M0961
;Wait

    IN        A,01H
;Check 

    AND      A

    RET

 

Om jag testar att göra CS alltså out 1,36 och sedan inp(1) i basic så får
jag för det mesta 0 tillbaks och inte 129.

 

Jag provar detta på ABCBus 06, la till ett inp1reg = 0x81; i Strobe_CS men
det gjorde ingen skillnad, ska det läggas till någon annan stans?

 

Då koden i boot prom startar från reset så görs ingen inp(7) heller.

 

Hälsningar

 

Jörgen WestmanMore information about the ABC80 mailing list