[abc80] ABCBus MYAB CP/M

juhasz juhasz at abc.se
Ons Nov 28 01:24:29 PST 2018


2018-11-27 23:50 skrev H. Peter Anvin:
> On 11/27/18 12:23 PM, juhasz wrote:
>> kul att du kör cp/m på abc - jag har också testat det lite, dock inte
>> med abcbus!såvitt jag vet (har inte varit så inblandad i de senaste
>> releaserna) så stöds inte 832 o därmed funkar det inte. men skulle
>> man lägga till 832-stöd så tror jag det funkar rakt av -
>> minnesemuleringen används inte på 80x...på emulatorsidan verkar
>> varken abcwin eller abcsim kunna köra cp/m - det blir nåt knas när
>> man bootar. däremot har funkar det i mame:s abc806-emulering!
> Är du säker på att du inte har en 806-specifik CP/M?
> CP/M kräver RAM från adress 0, och det görs på olika sätt på de olika
> 800:na. Det går inte utan extern hårdvara på 800C/M; 802 har totalt
> 64K; 806 kan simulera 802:an men inte vice versa (eftersom 806 har
> mycket mer RAM tillgängligt - 128/512K HR-minne.)
> 
> CP/M 3 går att bygga på två sätt -- med eller utan banking -- och på 
> 802
> vill du helst köra utan och på 806 med...
> 
> Om du kan skicka mig en image så kan jag kolla om det går att pussla
> ihop utan att göra en enorm affär av det.
> 
> 	-hpa
Yep - det har jag kollat. MYABs cp/m funkar på 800,802,806 (med 
extraminne på 800). se
https://www.abc80.net/archive/luxor/sw/disk_images/ABC800/cpm/640k/disk001.jpg

När jag kör korresponderande diskimage i mame bootar den snällt. (efter 
att jag översatt den - mame vill ha 16 spår från sida0, 16 spår från 
sida1 etc. i sina disk images, medan abcsim/win ju har alla spår från 
vardera sida samlade)

i abcsim verkar den fastna på nån diskaccess relativt tidigt i 
processen. här nedan är tail från log.txt när jag kör abc80 --abc802 -t 
all > log.txt

Hela log.txt finns på https://www.abc.se/~juhasz/log.zip

Jättefint om du kunde kolla lite på det!

Robert

PC=F5F4 IN A,(01h)IN 44/1: 01 : PC = F5F6 BC = 0000 DE = 0100 HL = 
F5FD
 IN: port 0x01 ( 1) sel 0x2c (44) data 0x01 ( 1) PC=f5f6
 A=01
PC=F5F6 AND A F=10
PC=F5F7 RET SP=8EFA (8EF8):F5C6
PC=F5C6 AND A
PC=F5C7 JP P,F5C3h
PC=F5C3 CALL F5EFh SP=8EF8 (8EF8)=F5C6
PC=F5EF LD A,19h A=19
PC=F5F1 DEC A A=18 F=02
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=17
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=16
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=15
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=14
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=13
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=12
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=11
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=10
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0F F=12
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0E F=02
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0D
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0C
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0B
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=0A
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=09
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=08
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=07
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=06
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=05
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=04
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=03
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=02
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=01
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F1 DEC A A=00 F=42
PC=F5F2 JR NZ,F5F1h
PC=F5F4 IN A,(01h)IN 44/1: 01 : PC = F5F6 BC = 0000 DE = 0100 HL = 
F5FD
 IN: port 0x01 ( 1) sel 0x2c (44) data 0x01 ( 1) PC=f5f6
 A=01


More information about the ABC80 mailing list