[abc80] 640K floppy with non-UFD-DOS

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Nov 12 14:58:15 PST 2018


Hej,

Är det någon som möjligen har en image av en 640K floppy (ABC832) som
formatterats och i alla fall några filer skrivet med en *icke* UFD-DOS?

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list