[abc80] Video: Läs ABC80&ABC800-dokument i Linux (& Windows & macOS)!

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre May 4 22:07:39 PDT 2018


On 05/04/18 03:20, Abinsium wrote:
> 
> På ABC80 och ABC800 kan man skriva '■' genom att trycka Ctrl+< så därför
> förekommer detta tecken i bas-filer, men man kan använda:
> 
> iconv -f ISO646-SE2 -t UTF-8 | sed 'y/\x7F/■/'
> 
> Dock klarar iconv i Git Bash och MSYS2 ej ISO646-SE2 så därför använder
> jag sed (tr i Ubuntu verkar ej klara UTF-8).
> 

Intressant... verkar som seds y-kommando faktiskt är teckenorienterat i
stället för byteorienterat, så det går med ett y-kommando som du
beskrev.  I stället för att göra dos2unix så kan du baka in det i sed:


sed -e 'y/`{|}~@[\\]^$\x7F/éäöåüÉÄÖÅܤ■/' -e 's/\r$//'

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list