[abc80] Video: Läs ABC80&ABC800-dokument i Linux (& Windows & macOS)!

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre May 4 10:15:05 PDT 2018


On 05/04/18 03:20, Abinsium wrote:
> 
> BAS-filer i programbanken verkar vara konverterade till DOS-textfiler.
> Originalformatet verkar vara \t%c för %c st. mellanslag och \3 för slut
> på text i block (253 tecken) och 6 st. \0 i början av block för filslut,
> enligt:
> https://git.zytor.com/abc80/abcdisk.git/tree/abctext.c
> 

Precis.

> cc finns ej i Git Bash, men perl och awk finns, så man kan översätta
> abctext.c till Perl eller Awk, eller möjligen Sed.

cc är bara vilken C-kompilator som helst; du kan installera MinGW/MSYS
eller helt enkelt kompilera det under Visual Studio utan att använda
Makefile.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list