[abc80] ABC-buss <=> FPGA (omtänk)

Anders Jansson andj at hem.utfors.se
Sat Mars 18 12:43:40 PDT 2017


Den 2017-03- 06:28:24 skrev H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>:

> Också värt att påpeka att om det slutar med att det nästan "bara"
> duplicerar antingen ABC80-DE1 eller Robert och Anders rätt otroliga
> ABC-IO-kort som ju faktiskt redan finns i sinnevärlden så kanske det
> vore bättre att låta bli.
>

I och för sig ... vårt kort kan ju emulera (delar av) vissa kort och även 
logga all extern IO på bussen vid felsökning. Det unika med din FPGA är 
förstås att vara "fågeln". Det jag är mest intresserad av just nu är att 
kunna koppla ABCbus-SD-kortet. Även andra IO-kort vore förstås roligt att 
kunna köra. IO-delen är väl absolut mest intressant?

En minimalistisk plan kunde vara att tills vidare behålla DE1 och bara 
implementera IO-delen av bussen som 3.3V-logik samt kablera ESP-01 lite 
enkelt (3.3V logik) och emulera V24 via befintlig RS232. Jag kan då koppla 
ABCbus-SD-kortet direkt (3.3V-logik) och för att kunnna köra andra kort 
behövs bara ett enklare adapterkort med nivåskift på ett mindre antal 
signaler. Kanske Anders S kan lägga in det på ABC800-instickskortet? Då 
har du ju också möjlighet att implementera "fisken" för ABC800. Kan det gå 
utan 8x PLL? PIC32 använder i alla fall inte sådan klocksynk.

/AndersMore information about the ABC80 mailing list