[abc80] IEC

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Aug 16 12:09:43 PDT 2017


On 08/08/17 00:34, Göran Åhling wrote:
> 
> Trots att jag är ABC-"frälst" sedan barnsben måste jag erkänna att
> Commodore låg klart före med den eleganta bussen! Synd att inte fler
> hakade på där. Kanske "skyddade" någon sig med patent eller varumärken
> etc som i praktiken blev en nackdel för spridning? Att en konstruktion
> med seriell buss och mycket hantering i mjukvara i dåvarande CPU:er var
> långsam betyder inte att inte tekniken kunnat utvecklas. Om det blivit
> större hade väl någon mer gjort en krets med dåtida CPU-bussar inåt och
> anpassad seriell kanal utåt, dvs en C-ART och inte en UART (Commodore- i
> stället för Universal- Asyncron Reciever/Transmitter). Jag gissar att
> Commodore använde 6522-kretsen (VIA) som hade ett inbyggt skiftregister
> för själva parallell - seriell - omvandlingen, men att alla övriga
> "handskakningar" låg i mjukvara i deras 6502.
> 

Såvitt jag vet tror jag det var den ursprungliga idén för C64, men att
hårdvaran helt enkelt inte funkade så de gjorde bitbang istället.  Men
jag tror att både Commodore och Luxor gjorde helt fel när de inte anslöt
floppyinterfacet direkt till CPU-bussen, helst med DMA, som IBM gjorde
(en av de relativt få grejer de gjorde rätt.)  Det blev inte bara mycket
långsammare, utan också mycket dyrare i och med att du nu behövde en
smart kontroller med CPU och bufferminne.  Vilket slöseri.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list