[abc80] IEC

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Ons Aug 16 12:01:17 PDT 2017


On 08/08/17 00:45, Göran Åhling wrote:
> Det fanns serie-kort till bussen, förutom mjukvaran ABCV24 som körde
> mjukvaru-uart i den vanliga kontakten bakpå maskinen.
> 
> Jag vill minnas att respektive "drivrutiner" skapade en enhet, V24:, som
> sedan terminalprogrammet kunde använda och alltså inte behövde känna
> till detaljerna om hårdvaran/vilken hårdvara. Jag vet att jag körde
> terminal i ABC-80 som access av en minidator.
> 
> Minidatorn kom från Scandia-Metric som sålde CAI, Computer Automatation
> Incorporate, Alpha LSI-II till ett antal svenska skolor runt 1980. Detta
> system kördes med en multi-user Basic-tolk som kunde ha upp till 10
> terminaler. De första terminalerna som såldes var mekaniska teletype
> ASR-33 i 110 baud, så det var ett lyft att köra mjukvaru-uart i en
> ABC-80 även om denna inte kunde lagra eftersom remsstans/remsläsare
> saknades på ABCn.
> 
> Det fanns (minst) två olika nätverk CAT-net och LUX-net. Tror det är det
> senare jag sett. Det var då "bara" ett sätt att dela på en 8"-floppy och
> en skrivare för alla ABC-80 i samma sal. Jag har för mig att det gick
> över den inbyggda, mjukvarudrivna, "serieporten", och kan väl inte ha
> varit så extremt snabbt om man säger. Men jämfört med kasettband så!
> 

Såvitt jag kommer ihåg användes serieporten endast till ABC800-seriens
"ABC-net".  CAT-net och LUX-net var båda Ethernet (10Base-5 "Thicknet")
-liknande hårdvara om jag kommer ihåg rätt.

Fanns LUX-net till ABC80 ens?  Trodde det bara var för 800-serien.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list