[abc80] externt tangentbord till abc80

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Aug 18 15:30:15 PDT 2015


Såvitt jag vet är alla kretsar från den tiden asymmetriska så att 0 V är starkare än Vcc, men den stora frågan är hur mycket ström som drivs...

On August 18, 2015 3:17:58 PM PDT, Anders Jansson <andj at hem.utfors.se> wrote:
>Hmm, jag tror jag ska koppla bort tangentbordet vid dessa
>experiment. Signalerna från tangentbordet drivs hela tiden av 2 st
>74LS04
>till 0 eller 4 volt. Med PIOn som utgång driver den också hela tiden.
>Hittar
>inga data på drivförmågan hos PIOn men hög signal från tangentbordet
>och låg
>från PIOn ger ca 1.5 volt. Det är väl inte är riktigt snällt även om
>det 
>tycks funka.
>
>Tangentborden är förresten lite olika bestyckade. På en del saknas ett
>par
>IC-kretsar. Den ena (Z5) är rätt stor (2x12 pin) och ser ut som ett
>ROM. Den
>har flera ledare skurna och blir rätt varmt, så det verkar ju som en
>förbättrad version att inte ha den monterad.
>
>/A.J
>
>
>----- Original Message ----- 
>From: "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>
>To: "Anders Jansson" <andj at hem.utfors.se>; <ABC80 at abc80.org>
>Sent: Thursday, July 30, 2015 9:57 AM
>Subject: Re: [abc80] externt tangentbord till abc80
>
>
>> On 07/28/2015 02:22 PM, H. Peter Anvin wrote:
>>>
>>> Jag skrev ett program som gör precis detta på 80-talet.
>>>
>>
>> Det enda jag inte vet är om det går att skada det fysiska
>tangentbordet
>> och/eller PIO-kretsen med detta.  Jag *tror* inte att det är fallet,
>men
>> jag är inte 100% säker.
>>
>> -hpa
>>
>>

-- 
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.


More information about the ABC80 mailing list