[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Mars 31 11:16:34 PDT 2014


On 03/31/2014 08:04 AM, juhasz at abc.se wrote:
> Hej igen!
> 
> Tänkte bara meddela att jag kom på vad felet var med kompilering av
> abc80sim på RPi. Det visar sig att char-typen på RPi är unsigned som
> default.
> 
> Normalt antas den vara signed och z80-emulatorn blir förvirrad när den
> inte är det - jag upptäckte det själv genom köra #define TRACE 1 i z80.c
> och sedan kolla av outputen mot en linuxvariant som verkligen fungerade.
> Då såg man att en JR-instruktion hoppade till adress 1AA i stället för
> till adress AA som den skulle, vilket blir effekten om char-typen är
> unsigned.
> 
> Det är i alla fall lätt att lösa - efter att .configure körts är det bara
> att modifiera CFLAGS i Makefile till följande:
> 
> CFLAGS		= -g -O2 -W -Wall -std=c99 -pedantic -fsigned-char
> 
> så funkar allt fint sen! Kanske något att lägga till i configure-skriptet?
> 

Det bästa kanske vore att använda "signed char" eller "int8_t" direkt...

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list