[abc80] Tangenbords-IRQ

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Juli 21 15:33:56 PDT 2014


On 07/21/2014 03:31 PM, Fredrik Axtelius wrote:
> Och kollar man koden för 031f (eller 031e som är den vanliga vektorn för
> tangentbordet) så blir det lite tydligare med PUSH/POPen. Avslutas med
> RETI gör den också :)
> 
> -frax
> 

Gissar också att du vill göra CALL Z,DUMMY i stället för JR Z,DUMMY.

	-hpa
More information about the ABC80 mailing list