[abc80] musstöd och RPi (Re: abc80sim-2.1)

Robert Juhasz juhasz at abc.se
Sön Apr 6 10:15:49 PDT 2014


kul med kompositvideo - då kan man koppla rpi till en svartvit crt eller tom en riktig abc80 monitor (med lite hw hack...) för bästa emulationseffekt! ;)

robert


Skickat från min Samsung Mobil

<div>-------- Originalmeddelande --------</div><div>Från: Abinsium <abinsium at gmail.com> </div><div>Datum:2014-04-06  15:36  (GMT+01:00) </div><div>Till: abc80 at abc80.org </div><div>Rubrik: Re: [abc80]
  musstöd och RPi (Re:  abc80sim-2.1) </div><div>
</div>On 2014-03-31 20:16, H. Peter Anvin wrote:
> On 03/31/2014 08:04 AM, juhasz at abc.se wrote:
>> Hej igen!
>>
>> Tänkte bara meddela att jag kom på vad felet var med kompilering av
>> abc80sim på RPi. Det visar sig att char-typen på RPi är unsigned som
>> default.
>>
>> Normalt antas den vara signed och z80-emulatorn blir förvirrad när den
>> inte är det - jag upptäckte det själv genom köra #define TRACE 1 i z80.c
>> och sedan kolla av outputen mot en linuxvariant som verkligen fungerade.
>> Då såg man att en JR-instruktion hoppade till adress 1AA i stället för
>> till adress AA som den skulle, vilket blir effekten om char-typen är
>> unsigned.
>>
>> Det är i alla fall lätt att lösa - efter att .configure körts är det bara
>> att modifiera CFLAGS i Makefile till följande:
>>
>> CFLAGS	 = -g -O2 -W -Wall -std=c99 -pedantic -fsigned-char
>>
>> så funkar allt fint sen! Kanske något att lägga till i configure-skriptet?
>>
>
> Det bästa kanske vore att använda "signed char" eller "int8_t" direkt...
>
> -hpa

Jag har gjort en binär version för Raspberry Pi med Raspbian:
http://df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/abc/80/abc80sim-2.1-raspi.tar.gz

Jag gjorde en version även för komposit video ty den andra får ej plats 
och fullskärm skalar ej om den.

Om detta inte är OK så får ni klaga så skall jag ta bort den. Jag lyfte 
upp GPL2 från Z80-katalogen, ty licensen är väl viral i detta fall.

Jag kunde inte få make install att fungera så man får köra den från
hemkatalogen.

Det hade varit roligt om ljudet fungerade. Pollning av tangentbord
verkar ej fungera helt korrekt ty MALARE.BAS fungerar ej som jag minns 
det, se http://df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/abc/80/.

Ur README:
"This is a binary release for Raspberry Pi with Raspbian by M.O.B.
This realease has NO WARRANTY and the source code is at abc80.org.
If you have an HDMI screen run abc80 from the directory and if you
have a composite video monitor run abc80cv. You can switch to 80-
or 40-column mode by typing "print inp(4)" and "print inp(3)"
inside ABC 80, respectively. The program abc80 starts in 80-column
mode and abc80cv starts in 40-column mode. The original ABC 80 had
only 40 column mode. I have also included a png-file of the error
list since the original xbm-file can't be viewed in the original
Image Viewer for Raspbian.

The source code can be found on http://abc80.org/. The reason for the
binary release is that in order to compile you have to install
libsdl1.2-dev which takes up a lot of space on the SD-card. You also
have to patch the Makefile that configure produces. I have included
a program that does this: raspi.sh. There is also a program to patch
the C-code in order to make abc80cv: cv.sh. You will have to rename
the file after compilation. In the future we would hopefully only
have one abc80 and set column mode and screen size using options.

The original README follows:

This version has been substantially modified by H. Peter Anvin
<hpa at zytor.com> from the original version.  The original README is
included but may not apply anymore..."
_______________________________________________
ABC80 mailing list
ABC80 at abc80.org
http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80


More information about the ABC80 mailing list