[abc80] Fw: [ABC80] DOS-diskett

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Aug 11 16:42:46 PDT 2012


ABC80 med ABC832?  Fanns det (utan UFD-DOS)?

Om du får ERR 48 undrar jag om du kanske har en skiva med fel
bibliotekssektorer.

Själv har jag en 802:a men ingen diskettstation, vilket gör den mindre
användbar.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list