[abc80] 8"-skiva?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tis Aug 7 14:57:20 PDT 2012


On 08/07/2012 01:29 PM, Erik Isaksson wrote:
> Kan det vara så att DOSet alltid jobbar med 8 logiska kluster/spår och
> att det är upp till driven att mappa om det till fysiska? Jag har för
> mig att jag fick det att funka i ABCWin på det viset iaf, fast det
> betyder ju inte att det var så i verkligheten...
>
> Map-sektorn på en tom 8"-disk indikerar alltså 1001 lediga clusters
> (istf 640 på en 640kb 5"-disk), sen löser sig resten.
>

Ah, naturligtvis... sista "spåret" är delvis fyllt (eftersom ABC-DOS 
markerar alla clusters efter skivans slut som fyllda...)

Det stämmer också rätt bra överens med en något kryptisk förklaring i 
"Bit för bit" om hur gammal addressering (spår:kluster:sektor) fungerar 
på 8"-skivorna.  Alltså mappar kontrollern om från virtuella 
spår:kluster till linjära kluster, och det finns 1001 av dem.  De mappas 
till 126 virtuella spår, varav det sista bara har ett kluster tillgängligt.

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list