[abc80] [ABC80] DOS-diskett

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Aug 4 10:24:55 PDT 2012


On 08/04/2012 02:55 AM, Mikael Bonnier wrote:
>
> Jag följde denna metod för en Apple II Europlus jag har:
> http://youtu.be/mmPrJCObjuo .
> Hoppas det finns något liknande system för ABC80 och ABC800. Har du en
> ABC80 kassettspelare? I så fall kanske man kan göra en ljudfil som man
> spelar upp i bandspelaren och som skriver en systemdiskett.
>

Det går att läsa och skriva ABC-disketter i vanliga PC:er (visserligen 
är 5.25"-disketter rätt ovanliga numera...)

http://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/software/

... är nog f.n. den mest kompletta samling som finns, men de skivorna 
liger i något som heter Teledisk-format.

En beskrivning verkar finns på:

http://www.fpns.net/willy/wteledsk.htm

En länk till Teledisk finns på:

http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?content=How%20To%20Download

... men det verkar kräva MS-DOS.

http://www.hp9845.net/9845/projects/utilities/#ima2hpi

... nämner en del andra program som påstås kunna konvertera 
Teledisk-formatet.

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list