[abc80] ABC80 och hårddisk?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sat Jan 23 13:37:26 PST 2010


On 01/23/2010 10:48 AM, Anders Jansson wrote:
> Gäller RDY enbart minnet eller kan den användas för io-strobarna också? Hur jobbar DOSet? Skickar det kanske ut på en eller flera io-kanaler var någonstans på HD det vill läsa och sedan läses data från en io-kanal till en DOS-buffert? Jag ser att kortnummer 13 & 14 var reserverade för flexskivenheten.

RDY kan användas för allt... i alla fall teoretiskt sett så är RDY helt
enkelt Z80-processors WAIT#, som stoppar processorn tills en I/O-enhet
svarat (wait states).

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list