[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

Anders Jansson andj at hem.utfors.se
Mon Aug 10 16:44:18 PDT 2009


>----- Original Message ----- 
>From: "Torfinn Ingolfsen" <tingox at gmail.com>
>Subject: Re: [abc80]abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?
>...

>Warning: Design contains 5 input pin(s) that do not drive logic
>    Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[1]"
>    Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_27[0]"
>    Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_27[1]"
>    Warning (15610): No output dependent on input pin "ext_clock"
>    Warning (15610): No output dependent on input pin "aud_adcdat"

>Som du ser, de om clock_24 er fortsatt der....

Obs att clock_24[0] inte finns med i listan, så nu det är nog OK. Om du har
en annan version av DE1 kanske SW0-9 har omvänd funktion?

/Anders


More information about the ABC80 mailing list