[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Aug 10 08:14:14 PDT 2009


On 08/10/2009 04:15 AM, Torfinn Ingolfsen wrote:
>     Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[0]"
>     Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[1]"

Det verkar skumt... såvitt jag kommer ihåg användes clock_24 för att
generera en 16 MHz klocka till ljudenheten...

	-hpa
-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel.  I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list