[abc80] abc80 på DE1 (fpga-kort) - henger?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Aug 10 08:41:21 PDT 2009


On 08/10/2009 08:14 AM, H. Peter Anvin wrote:
> On 08/10/2009 04:15 AM, Torfinn Ingolfsen wrote:
>>   Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[0]"
>>   Warning (15610): No output dependent on input pin "clock_24[1]"
> 
> Det verkar skumt... såvitt jag kommer ihåg användes clock_24 för att
> generera en 16 MHz klocka till ljudenheten...
> 

Mycket riktigt:

  pll2 pll2 (
       .inclk0 ( clock_24[0] ), // 24 MHz input clock
       .c0 ( audio_clk ),    // x2/3 = 16 MHz
       .locked ( pll2_locked )
       );

Det är något som är allvarligt fel.

	-hpa

-- 
H. Peter Anvin, Intel Open Source Technology Center
I work for Intel. I don't speak on their behalf.More information about the ABC80 mailing list