[abc80] ABC08

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Fre Dec 28 14:22:32 PST 2007


Anders Jansson wrote:
> 
> ... verkar OK. När vi specat lite mer kan jag göra ett förslag på elschema, förslagsvis i TinyCad. Kan du säga några ord om VGA-delen?
> 

Om man räknar på det, så behöver en 4-bittars resistornät resistanserna 
4179, 2089, 1045 och 522 ohm om drivspänningen är 3,3 V och man önskar 
0,7 V i 75 ohm.  Från detta ska (i alla fall i teorin) subtraheras 
driverimpedansen, ofta runt 10 ohm för LVCMOS.

Bit 3 måste kunna leverera 5 mA kontinuerligt; inte alla drivers kan 
göra det (se datablad.)

DE1-kortet approximerar helt sonika med bankar med 1- och 
2-kohmsmotstånd; för bit 3 använder de två 1k-motstånd parallelkopplade, 
och för bit 0 två 2k-motstånd seriekopplade, så att resistanserna blir 
4000, 2000, 1000, och 500.  Den resulterade resistansen blir 267 ohm 
(270 ohm om man räknar med 10 ohms driverimpedans) i stället för 279 
ohm; utgångsspänningen blir som resultat runt 0.72 V, d.v.s. helt inom 
toleransen.

Om man vill vara mer petnoga ska man egentligen försöka få en 
utgångsimpedans på 75 ohm med (på det viset undviker man oönskade 
reflektioner); i sådana fall blir resistanserna 1954, 977, 488 och 244 
ohm, plus ett shuntmotstånd på 130 ohm.  Strömstyrkan för bit 3 i detta 
fall blir 8 mA.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list