[abc80] ABC80 i iPod

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Nov 2 08:29:55 PST 2006


juhasz at abc.se wrote:
> 
> Sen undrar jag vad ni andra emulatorhackare anvander for HD och
> diskkontrollermodeller. Min enkla modell kanner helt enkelt av
> kontrolleraddress 36, och kanner sen av laskommandot och tillhandahaller 
> ratt sektor pa dataporten. Resetkommandot ar ocksa implementerat. Det
> verkar racka for lasning, men skrivning funkar samre tyvarr med
> motsvarande modell...
> 

Det är fyra kommandon man behöver (av totalt åtta som finns), dessa ges 
som en bitmask:

Bit	Kommando
  0	Read sector (disk -> controllerbuffer)
  1	Sektor to host (controllerbuffer -> host)
  2	Sektor till kontroller (host -> controllerbuffer)
  3	Write sector (controllerbuffer -> disk)

(resterande bittar har att göra med sånt som formattering.)

Dessa kommandon exekveras i ording från bit 0 till 3; alla bittar som är 
satta exekveras, så t.ex. 03h är "Read sector and send to host".

Det finns fyra sektorbuffrar (av vilka endast buffrar 0-2 var legala i 
den urprungliga ABC-controllern eftersom den använde buffer 3 för sin 
egen stack) i controllern, och det är helt legalt att lämna data i 
kontrollern och använda senare.

Jag har detaljerna i ett ABC-blad som jag ska fiska fram ikväll och ge 
mer detaljer.

	-hpa



More information about the ABC80 mailing list