[abc80] Minneskarta

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Mon Okt 6 00:15:25 PDT 2003


Bjorn Jansson wrote:
> 
> Jag har
> blå boken ABC om Basic 216 sidor, är ju mest om Basci programmering
> Gula boken ABC om programmering 201 sidor + programmeringskortet Basic + lite mer
> "blå vita" boken Avancerad programmering på ABC80 221 sidor Joystick m.m.
> Microdatorns ABC, Gunnar Markesjö 234 sidor..mycket hårdvara!!!
> 

Hej,

Fick du någonsin en chans att scanna något from Avancerad Programmering?

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list