[abc80] PDF av ABC-bladet?

Torfinn Ingolfsen tingox at gmail.com
Tis Feb 25 08:43:11 PST 2020


Slik ser de ut hos meg:
tingo at kg-core2$ ls -l *pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  6494419 Feb 25 17:31 abcBladet_80.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  5295521 Feb 25 17:31 abcBladet_81.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  8167669 Feb 25 17:31 abcBladet_82.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  9554104 Feb 25 17:31 abcBladet_83.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo 12407797 Feb 25 17:31 abcBladet_84.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo 12645265 Feb 25 17:32 abcBladet_85.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  7716535 Feb 25 17:32 abcBladet_86a.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo 13262424 Feb 25 17:32 abcBladet_86b.pdf
-rw-r--r-- 1 tingo tingo  7376669 Feb 25 17:32 abcBladet_87_88.pdf
tingo at kg-core2$ for i in abcBladet_*

{

echo $i; echo `pdfinfo $i | grep Pages`

}
abcBladet_80.pdf
Pages: 28
abcBladet_81.pdf
Pages: 24
abcBladet_82.pdf
Pages: 35
abcBladet_83.pdf
Pages: 42
abcBladet_84.pdf
Pages: 42
abcBladet_85.pdf
Pages: 53
abcBladet_86a.pdf
Pages: 23
abcBladet_86b.pdf
Pages: 31
abcBladet_87_88.pdf
Pages: 19
Kanskje filene dine er korrupte? Eller at det er noe galt med PDF-leseren din?

On Tue, Feb 25, 2020 at 8:17 AM Thomas Michanek
<thomas.michanek at comhem.se> wrote:
>
> Då vet jag inte vad du tittar på? Jag har laddat ner PDF-filerna,
> de har de storlekar du anger, och de innehåller bara några få
> sidor per nummer...
>
> Här är ett exempel, vilka sidor som finns för 1980:
> Nr. 1: sid 1, 4-5
> Nr. 2: sid 5-8, 13-14, 16-20
> Nr. 3: sid 5-8, 11-13
> Nr. 4: sid 3, 9, 11, 13-15
>
> /Thomas
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "H. Peter Anvin" <hpa at zytor.com>
> To: "Thomas Michanek" <thomas.michanek at comhem.se>; <abc80 at abc80.org>
> Sent: Monday, February 24, 2020 11:40 PM
> Subject: Re: [abc80] PDF av ABC-bladet?
>
>
> On 2020-02-23 11:37, Thomas Michanek wrote:
> > Finns det inscannade PDF:er av de enskilda numren av ABC-bladet?
> > Det som finns på https://www.abc80.org/docs/abcbladet/pdf/
> > är väldigt ofullständigt, några få sidor per nummer.
> >
> > Jag skulle kunna tänka mig att scanna in klabbet, om intresse
> > finns och de inte redan finns nånstans?
> >
> > /Thomas i Linköping
>
> Va?! De som jag har verkar kompletta?
>
> För att vara säker att det du har är korrekt, var snäll och kolla filerna:
>
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 6494419 Aug 21 2016 abcBladet_80.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 5295521 Aug 21 2016 abcBladet_81.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 8167669 Aug 21 2016 abcBladet_82.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 9554104 Aug 21 2016 abcBladet_83.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 12407797 Aug 21 2016 abcBladet_84.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 12645265 Aug 21 2016 abcBladet_85.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 7716535 Aug 21 2016 abcBladet_86a.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 13262424 Aug 21 2016 abcBladet_86b.pdf
> -rw-rw-r--. 1 hpa hpa 7376669 Aug 21 2016 abcBladet_87_88.pdf
>
> sha1sum:
>
> 73130b4390df44fe8fec38cc70c8741c088766ce abcBladet_80.pdf
> 4d0d13d3a798370c0f7090e6243bcac6e8f21777 abcBladet_81.pdf
> 4ee04aee56dc30cc88a94ab3a1eb4bc8c1b6a9f1 abcBladet_82.pdf
> 509d63f204955aebae96086d3d3a4684922c4a8d abcBladet_83.pdf
> c3b021a19a88060adceace2591dd71b553c1d8ef abcBladet_84.pdf
> c44c39b2958a78e1dc94308c87747691458899c6 abcBladet_85.pdf
> 82ef8ca84235c546ea22626cde746244c2eb4f79 abcBladet_86a.pdf
> 81aa8e60fc8ec01267869a30148095763a096689 abcBladet_86b.pdf
> 1ba341e244a356856a7c2fe5de9b0f284b8a33cf abcBladet_87_88.pdf
>
> Det ligger också en zipfil där, om din browser har problem med PDF; den kanske
> försöker vara alltför "smart".
>
> -hpa
>
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> https://lists.abc80.org/abc80-- 
mvh
TorfinnMore information about the ABC80 mailing list