[abc80] Arduino (eller motsv) som kassettenhet?

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors May 23 18:11:20 PDT 2019


On 5/23/19 6:03 PM, H. Peter Anvin wrote:
> 
> Det behöver inte vara i realtid; det behöver bara se till att hålla
> ljudbufferten full. Samma sak med läsning. Realtid behöver du bara om du
> behöver omedelbart reagera på insignaler.
> 
> Vad gäller avkodning kan du titta på mitt program casdecode från
> abcdisk-paketet:
> 
> https://git.zytor.com/abc80/abcdisk.git/plain/casdecode.c
> 

[Vore troligen en bra idé att kombinera med ett lågpassfilter någonstans
uppåt 10 kHz-trakten, men jag vet inte riktigt hur pass höga frekvenser
man behöver ha för att kunna läsa ABC800-band.)

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list