[abc80] ABCBus MYAB CP/M

Jörgen Westman joergen.westman at telia.com
Sön Feb 17 06:43:54 PST 2019


Hej,

Jag har nu fått 832 att fungera med ver 06 och UFDDOS, i alla fall läsning,
LIB i DOS samt laddning av program från imagen fungerar.

Men får inte CP/M att starta på den image jag gjort från CP/M skiva, kan
naturligtvis vara fel på imagen.

Ser i manualen att man kan stänga av minnes emulering för ABCBus genom att
koppla ihop RB1 RB0, var finns de på kortet? Jag lyckas inte hitta dem. Allt
minne för CP/M är ju internt i ABC80'n.

Hälsningar

Jörgen Westman

-----Original Message-----
From: ABC80 [mailto:abc80-bounces at abc80.org] On Behalf Of H. Peter Anvin
Sent: den 30 november 2018 22:46
To: juhasz <juhasz at abc.se>
Cc: Anders Jansson <andj at hem.utfors.se>; abc80 at abc80.org
Subject: Re: [abc80] ABCBus MYAB CP/M

On 11/30/18 1:03 PM, juhasz wrote:
> ...funkar otroligt bra med cp/m i abcsim nu när jag hunnit meka lite
mer...
> en rolig grej är att man kan använda cpmtools (apt install cpmtools) 
> för att redigera diskimages. lägg bara till följande def. i 
> /etc/cpmtools/diskdefs diskdef abcmyab
>         seclen 256
>         tracks 160
>         sectrk 16
>         blocksize 4096
>         maxdir 128
>         skew 0
>         boottrk 2
>         os 3
> end
> ....så kan man t ex kopiera filer till en diskimage mhacpmcp -f abcmyab
tp.dsk tp/* 0:
> resultatet finns här (turbopascal 3 för 
> cpm...)https:/abc.se/~juhasz/tp.dsk(kopiera såklart till mf1 i abcdisk)
kul att köra den på abc802, och editorn är fantastisk med cp/m-mått mätt!

Ha!  Kul!

	-hpa

_______________________________________________
ABC80 mailing list
ABC80 at abc80.org
http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
More information about the ABC80 mailing list