[abc80] Kassettminnesalternativ

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Nov 29 16:59:14 PST 2018


On 11/29/18 6:05 AM, Oddbjörn Berger wrote:
> Hej!
> 
> Jag har inte haft min ABC80 uppkopplad på ganska många år nu.
> Huvudanledningen är problem med kassettminnet (ABC821). Jag fick nämligen
> ingen fason på de gamla förtorkade gummikomponenterna senast jag kopplade
> ihop utrustningen, och hyser inget större hopp om att lyckas bättre idag.
> Av den anledningen funderar jag följande:
> 
> Går det att använda vilken bandspelare som helt som kassettminne till en
> ABC80, om den har DIN-kontakt?
> 

Nej. Jag provade det en gång på 80-talet, men ABC's bandspelare är modifierade
för att mätta bandet och det funkar inte.

Däremot har vi numera verktyg som kan ta en .wav-fil från vilken bandspelare
som helst och extrahera ABC-filer.  casdecode från mitt abcdisk-paket är ett
av flera.  Mitt program är just nu endast för ABC80; det vore enkelt nog att
modifiera för ABC800, om jag bara får en .wav-fil därifrån så jag har något
att testa med.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list