[abc80] Video: Läs ABC80&ABC800-dokument i Linux (& Windows & macOS)!

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors May 3 15:25:20 PDT 2018


On 05/01/18 19:00, Abinsium wrote:
> Hur man kan läsa ABC 80- & ABC 800-dokument & program i Linux, Windows
> med Linux, eller (troligen) macOS. D.v.s. läsa alla dokument kodade i
> ISO646-SE2 (svensk-ASCII för namn ä.k. SwASCII).
> 
> https://youtu.be/NfJ-WL_iRQc (13 min)
> 
> curl -s -k
> https://www.abc.se/programbanken/abc/abc800/spel/adventur/starwars.bas |
> sed 'y/`{|}~@[\\]^$\x7F/éäöåüÉÄÖÅܤ■/' | dos2unix | less
> 

Eller, bättre:

iconv -f ISO646-SE2 -t UTF-8

http://git.zytor.com/abc80/abcdisk.git har ett program (abctext) som
konverterar en fil i ABC *binärt* format till en textfil (utan att
konvertera teckenuppsättning.) ABC-DOS (eller egentligen I/O-rutinerna i
BASIC-tolken) har ett minst sagt fuffens format för textfiler.

	-hpaMore information about the ABC80 mailing list