[abc80] SD-kort-lösningen och ABC-bussen

Robert Juhasz juhasz at abc.se
Sat Mars 24 00:12:36 PDT 2018


Nej det borde ju gå! Bussboxen har väl egna drivare så det tillkommer bara den lilla extra belastningen som abcbus ger på abc-bussen.

Det gick inte att köra abc800-förlängingen med abcbus i bussboxen förresten. Abcbus är för bred!

Men min abcbus har kontakt m långa pinnar o v.06 så hittar jag bara min abc80 buss-kabel så kan jag testa med abcbus/hd o "riktig" abc832....

Robert

Skickat från min Xperia™-smartphone från Sony

---- H. Peter Anvin skrev ----

>On 03/22/18 02:50, Thomas Michanek wrote:
>> Jag vet inte om detta redan har besvarats.
>> Kan man kombinera SD-kort-lösningen (ABCbus) med den "normala"
>> funktionen av ABC-bussen och dess kontakt?
>> 
>> Jag har förstått det som att om man kopplar in ABCbus-kortet
>> i ABC-busskontakten bak på ABC80, så kan man inte från kortet
>> koppla någon buss-kabel vidare till övriga enheter.
>> Kan man ha en expansionsbox el.dyl. inkopplad till ABC80 (eller 800)
>> och sedan installera ABCbus-kortet i en av dess busskontakter?
>> Finns det några andra sätt att kombinera ABCbus-kortet med
>> övriga enheter som använder ABC-bussen, t.ex. floppy-enheter?
>> 
>
>Vet ej varför inte...
>
>	-hpa
>
>_______________________________________________
>ABC80 mailing list
>ABC80 at abc80.org
>http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80


More information about the ABC80 mailing list