[abc80] CamelFORTH för ABC80

Abinsium abinsium at gmail.com
Mon Mars 12 14:03:58 PDT 2018


2018-03-12 skrev H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>:
> On 03/11/18 03:43, Abinsium wrote:
>> Jag har försökt testa diskimages i abc80sim-2.1 i Raspberry Pi, men
>> får det inte att fungera. Jag har kallat dem MF0 respektive MF1 i
>> underkatalogen abcdisk. Även provat mf0 & mf1. Jag startar med:
>> ./abc80 -d
>>
>> BYE ger
>> ERR 8 (Finns ej i detta system)
>>
>
> Du behöver sätta ett directorynamn efter -d.

Jag har provat att göra detta på olika sätt, men får
"Invalid Intel-hex file" eller "invalid option".

T.ex.
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -d /home/pi/abc80sim-2.1/abcdisk/
Invalid Intel-hex file.
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -d/home/pi/abc80sim-2.1/abcdisk/
./abc80: invalid option -- '/'
Usage: abc80 [-v] [-b] [-d] [hexfile...]
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -dabcdisk/
./abc80: invalid option -- 'a'
Usage: abc80 [-v] [-b] [-d] [hexfile...]
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -dabcdisk
./abc80: invalid option -- 'a'
Usage: abc80 [-v] [-b] [-d] [hexfile...]
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -d abcdisk
Invalid Intel-hex file.
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ./abc80 -d abcdisk/
Invalid Intel-hex file.

Om filerna:
pi at aeblapi8:~/abc80sim-2.1 $ ls -l /home/pi/abc80sim-2.1/abcdisk/
total 1280
-rw-r--r-- 1 pi pi 655360 Feb 25 00:16 MF0
-rw-r--r-- 1 pi pi 655360 Feb 25 00:16 MF1More information about the ABC80 mailing list