[abc80] ABC800 externt ROM via ABCbus-SDIO

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Tors Feb 22 15:39:17 PST 2018


On 02/22/18 00:01, Anders Jansson wrote:
> 
> UFD-info kommer snarare från START.BAS eller vad som anges i BASICINI.SYS.
> 
>> Man skulle kunna göra en ny variant av adapterkortet med den logiken,
>> kanske.  Dessutom finns det en del signaler som ligger på andra platser
>> i ABC800, och åtminstone en är ett problem för externa minnen -- kan
>> också fixas på ett nytt adapterkort.
> 
> Adapterkortet är inte bara pin-pin. ABC800 B3/A5 går till ABC80 A5/B13.
> 

Som det skall vara :)

> Hmm ... läggs adressen ut externt även för 2k teckenminnet? Om man kopplar
> adressbussen bit11 till XM# borde man få varannan 2k externt och kommer åt
> printer-ROM men undviker teckenminnet. Men det blir lite speciellt :)
> Kanske XM# = a15 | (a11&a12&a13&a14) för 0..30k externt,
> eller vill du ha valbart intervall?

Ja, adressen är helt enkelt Z80-adressbussen och ligger alltid ute.
Adressen finns tillgänglig 1/2 cykel före MREQ så det finns tillräckligt
med tid att ta ned XM# innan själva accessen inträffar.  Såvitt jag vet
"vinner" alltid XM#, men jag är inte 100% säker om det gäller 802:ans
MEM-area eller 806:ans HR-minne.

Den största frågan är väl hur komplicerad man vill göra det hela.  I
extremfallet skulle man kunna göra en programmerbar variant
(programmerad via en I/O-port) via en CPLD eller något sådant; den
enklaste torde vara något i stil med vad du beskriver, kanske med en
DIP-switch som kontroll.  Det finns troligen vettiga mellanting med.

	-hpa


More information about the ABC80 mailing list