[abc80] Konstruera adapter med ström in + RGB out för ABC806?

Anders Sandahl anders at abc80.net
Tis Feb 13 12:37:04 PST 2018


Jag testade att bygga en SCART-kabel:
http://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80x/ABC800C-ABC806-video-to-scart.pdf

Fungerade bra!

/Anders> On 01/22/18 07:11, Joakim Bergkvist wrote:
>> Jo men du vill också justera resistanser så att den är i närheten av
>> 75ohm för att äta så mycket som möjligt av eventuell reflekterad
>> signal.Många använder 150ohm i serie som kompromiss då får man en
>> spänningsdelare med impedansen i Tv:n som ger 5v(75/(150+75)) = 1.6v och
>> 150ohm ut. Scartspecen säger 0.7v men det verkar funka ändå..
>> För att få 0.7v skulle man behöva 460ohm men då har man sämre
>> impedansmatchning..
>
> Det behöver du inte, det går utmärkt bra att matcha impedans ändå, så
> länge drivern inte har för hög utgångsimpedans för sin utgångsspänning.
>
>            R1
> 	Driver ----/\/\/\/\---------+-------> OUT
> 				  |
> 				  \
> 				  / R2
> 				  \
> 				  /
> 				  |
> 				  GND
>
> Om Rdh är driverns utgångsresistans (hög), Vdh är driverns
> utgångsspänning (hög) vid nollström, och Ro och Vo är motsvarande för
> utgången, får man ekvationerna:
>
> 	Vo  = Vdh * R2 / (Rdh + R1 + R2)
> 	1/Ro = 1/(Rdh + R1) + 1/R2
>
> T.ex. om Vdh = 3.3 V, Rdh = 10 ohm, Ro = 75 ohm, Vo = 0.7 V:
>
> 	R1 ~ 344 ohm, R2 ~ 95 ohm
> 	(löst via Wolfram Alpha)
>
> Strömstyrkan vid drivern blir:
>
> 	Id = Vo / (1/Ro + 1/R2)
>
> ... i detta fall runt 30 mA. En bus driver LSTTL-krets kan driva det
> helt OK, men en "vanlig" LSTTL-krets kan det inte; Rdh ligger närmare
> 200 ohm när strömstyrkan når 10 mA för hög utgång och en
> buffer/förstärkare behövs.
>
> Däremot tror jag det är helt OK att överdriva SCARTen med några hundra
> mV eftersom man bara är interesserad i maximal och minimal signal ändå.
>
> Det torde också gå att mata ABC80 till en enklare "composite"-ingång,
> eftersom ingen färginformation behövs.
>
> 	-hpa
> _______________________________________________
> ABC80 mailing list
> ABC80 at abc80.org
> http://www.abc80.org/mailman/listinfo/abc80
>
More information about the ABC80 mailing list